Hits: 4245

Vtákom sa v Piešťanoch celkom darí. poskytuje množstvo možností, vodná , takisto. Aj preto najmä sa v Piešťanoch vyskytujú v hojnom množstve. Park je útočiskom pre menšie druhy, napr. .

Use to Comment on this Post