Hits: 2697

Adamovské sa nachádzajú na 85-om riečnom kilometri rieky Morava. Poskytujú možnosti pre rybolov, letnú rekreáciu, kúpanie. Sú tu tri , premávajú tu dve lode. Z prístavu Adamov sa dá preplaviť do Českých Tvrdoníc. Adamovské tvoria dve , sú teda umelo vytvorenými vodnými plochami (Informačná tabuľa). Od roku 1969. Na severnom, plošne väčšom štrkovisku, prebieha štrku na západnej strane aj v súčasnosti. Na južnom sa nachádza 13 ostrovov, hniezdi tu viac ako 80 druhov vtákov (ezahorie.sk). Kedysi tu boli mokrade, vďaka úprave Morava zanikli (Informačná tabuľa). Mesto upravilo pred časom pláže, parkovacie plochy, vysadilo a kríky, vybudovalo sprchy, umyváreň, sociálne zariadenia. Adamov je mestskou časťou mesta Gbely (gbely.sk).

Adamovské patria medzi najvýznamnejšie na Záhorí. Sú významnou migračnou zastávkou a nocoviskom pre husi. Adamovské sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Morava. Hniezdi tu takmer polovica hniezdnej na Slovensku divej – . Zdržujú sa tu od februára do júla. Čajka smejivá Larus ridibundus tu má najväčšiu kolóniu na Záhorí. Aj rybár riečny Sterna hirundo tu osídľuje bez vysokej vegetácie. V marci a apríli tu vrcholí jarná . Takmer celé čierne sú čierne – Fulica atra. Pre hrdzavku potápavú – Netta rufina  jedným z najsevernejších hniezdnych lokalít. Ďalšie druhy: potápka chochlatá Podiceps cristatus, brehuľa riečna Riparia riparia, trasochvost biely Motacilla alba. Zaznamenané tu boli: orliak morský , kačica ostrochvostá Anas acuta, kačica divá Anas platyrhynchos, potápač biely Mergus albellus, hlaholka severská Bucephala clangulla, trsteniarik, dudok chochlatý Upupa epops, volavka popolavá Ardea cinerea, chavkoš nočný Nycticorax nycticorax, fúzatka trstinová Panurus biarmicus,  modrák Luscinia svecica, bahniaky, brodivce. V polovici novembra sem prilietajú veľké . Zo severu hus bieločelá  a hus siatinná . V okolí jazier hniezdi cíbik chochlatý  (Informačná tabuľa). V roku 2009 tu postavilo osem metrov vysokú drevenú rozhľadňu. Domáci je vravia ávéháčka, čiže Adamovská vtáčí hledzírňa (infoglobe.sk). Z rozhľadne je veľmi dobrý výhľad nielen na vtáčie kolónie a blízke okolie, ale hlavne v zimných mesiacoch aj na vzdialené Malé Karpaty, Biele a Pavlovské vrchy (Pálava) (ubytujemsa.sk). Ja chodím na Adamovské pomerne často, okrem iného aj sa kúpať. Občas sa tu zastavím aj cestou z Moravy. Zaujímavý je aj bufet – občerstvovacie zariadenie, ktoré som si rýchlo obľúbil. V lete tu býva pomerne dosť ľudí, ale je to ešte znesiteľné a s parkovaním som tu ešte nemal problém (Peter Kaclík).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu