Hits: 2724

Jazero je dlhé 16.5 kilometrov, šíroké 1.7 km. Rozloha je 19.39 km2 (Wikipedia DE), v lete dosahuje teplotu 27 °C (austria.sk) vďaka podzemným prameňom (Wikipedia CZ). Vládne tu stredomorská klíma (austria.sk). Breh je dlhý 42 kilometrov (Günter Kaindlstorfer). Jazero je ľadovcového pôvodu. V západnej časti sa zvažuje do hĺbky 85 metrov (ceskatelevize.cz). Český názov pre jazero je Vrbské jazero (Wikipedia CZ). Názov jazera je odvodený od Maria Wörth. V roku 1143 je jazero spomínané ako Werdsee (Wikipedia DE). Je prepojené s Klagenfurtom vodným kanálom, po ktorom sa plavia výletné lode. Na západnom brehu stojí s prístavom. Na skalnatom poloostrove vybiehajúcom z južného brehu sa nachádza mestečko , ktoré je najstaršou kresťanskou osadou v Korutánsku, v ktorej sa nachádza mariánsky kostol z 9. storočia (Wikipedia CZ).

Sú tú viaceré možnosti športového vyžitia (zoznam.sk). Ponúka priestor pre vodné športy, turistiku, plávanie, nordic walking, plachtenie, surfovanie, golf, cyklistiku (austria.sk). Fascinujúca je – Zvuková vlna, vodno-hudobná laserová šou, ktorá sa trikrát za týždeň produkuje o 22-ej hodine na veldenskej promenáde (zoznam.sk). Na východnom brehu je vodná šmykľavka dlhá 114 metrov. Vyhliadková veža Pyramidenkogel (Pyramidový vrch) je 54 metrov vysoká, stojí 400 metrov nad hladinou jazera. Na zámku sa nachádza zoologická záhrada s najväčším rakúskym záhradným labyrintom (austria.sk). Veľmi pekné sú malé na východnom brehu  a Pörtschach (horydoly.cz). Neďaleko od jazera je park Minimundus so 150 miniatúrnymi modelmi známych stavieb (aktuality.sk).

V jazere žijú tieto tieto pôvodné druhy rýb: Leuciscus cephalus, Ctenopharyngodon idella, Perca fluviatilis, Rhodeus sericeus amarus, Abramis brama, Anguilla anguilla, Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Abramis björkna, Esox lucius, Cyprinus carpio, Alburnus alburnus, Chalcalburnus chalcoides mento, Coregonus lavaretus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, Salmo trutta lacustris, Hypophthalmichthys molitrix, Silurus glanis, Sander lucioperca (gv.at) Jazero využívajú viaceré druhy vtákov ako svoje zimovisko (Wikipedia DE).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu