Hits: 3146

je v obci . Je jedným z 24 tajchov v okolí Banskej Štiavnice, v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické . Je súčasťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva „. Z informačnej tabule som sa dozvedel, že tajch dal návrh pouvz

staviť Kornel Hell v roku 1710. Hrádza bola postavená v rokoch 1712 až 1715. Cieľom bola ochrana štôlne pred podzemnou vodou. V roku 1729 a 1747 bola opravená Samuelom Mikovínym. Opráv si Vindšachta vyžiadala v 18. storočí, okrem spomínaných, viacero. Tajch mal dva samostatné zberné : a . bol vybudovaný v roku 1715. Voda z neho sa najskôr využívala na s brzdiacim zariadením na dopravu a hlušiny v banských šachtách. Neskôr slúžila pre potreby stúp pod šachtou Leopold. Prepadová s vyčerpanou banskou vodou sa využívala aj na pohon úpravníckych zariadení v Štefultovskej doline. Neskôr sa s náhonneho jarku používala na . Dnešné pomery hovoria o tom, že objem nádrže pri maximálnej hladine je 305 800 m3, plocha 44 000 m2, maximálna hĺbka je 14.2 m, dĺžka 237.1 m (Informačná tabuľa). Leží v nadmorskej výške 688 metrov nad morom (uvzsr.sk). Tajch je priamo napojený na , dal sa však napúšťať aj z Počúvadelského tajchu cez známu „výhybku“ jarkového systému na Krížnej, prostredníctvom Richňavských tajchov a cez tajch . Tajch je spolu s nižším tajchom Evička už storočie vyhľadávaným strediskom oddychu, a vodných športov (bajkomktajchom.sk).

Čítaj podobný článok  Ľubovniansky skanzen

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu