Hits: 2067

bola vybudovaná na rieke v rokoch 1951 – 1958 pre zásobovanie ostravského priemyslu vodou. Hrádza je 314 metrov a 38 metrov . Vodná plocha zaberá 248 ha, objem je viac ako 25 miliónov m3 . V dôsledku boli zatopené Horní a Dolní Soběsovice. Priehrada slúži aj výrobe elektrickej energie. Je vyhľadávaným rekreačným miestom (wikipedia.cz) a vykonáva sa tu aj rybné hospodárenie. Priehrada je stavaná a 500 ročnú vodu (Balaj).

Use to Comment on this Post