Hits: 2372

Vodná sa nachádza medzi Prašníkom a Vrbovým. Vznikla na potoku , so začiatkom prác v roku 1961 a napĺňania o tri roky neskôr. Celkový objem na maximálnej ploche 0.46 km2 je 1.68 milióna m3 pri maximálnej hĺbke 7.5 metra (Wikipedia).

Use Facebook to Comment on this Post