Hits: 2110

je z môjho pohľadu celkom útulná, tichá obec, ktorá je neďaleko od .

Leží na Nitrianskej sprašovej pahorkatine, 19 km od Nitry. V katastri boli objavené  z laténskej doby. Začiatkom 11. storočia na Slovensku zakladali rytiersky rád mnísi , ktorých
menoval . Podľa ústneho podania oni mali byť zakladateľmi kostola v Bábe. Je tiež pravdepodobné, že už začiatkom 12. storočia postavili kláštor, pretože prvá písomná zmienka o Bábe je z roku 1156 v listine, ktorá je uložená v archíve Ostrihomskej kapituly. V roku 1241 spustošili Tatári, obyvateľov vyvraždili. Začali sa tu usadzovať nemci. Od roku 1788 sa konal každoročne až do roku 1957 veľký , vždy 31. júla (obecbab.sk). Tradícia sa obnovila až v roku 2010. O obci žije okolo 1000 obyvateľov. V katastri je pod agátovým lesom vodná . Pri cintoríne sa nachádza lokalita výskytu hlaváčika jarného (Adonis vernalis) (wikipedia.sk).  vznikol v roku 1955 zlúčením Veľkého a Malého Bábu (e-obce.sk).

Use Facebook to Comment on this Post