Hits: 3935

sa nachádzajú neďaleko od čianok, na severovýchod od Zlatých Moraviec. Ležia na rieke , ale sú takmer zo všetkých strán obkolesené horami. Nachádzajú sa tu viaceré pitnej . Počas druhej svetovej to bola partizánska obec. Žijú tu dobrosrdeční a pracovití . Prvé písomné zmienky o Obyciach sú už z roku 1075 v listine Svätobeňadického sa spomína medzi majetkom „„. Iné historické názvy Obýc: , , , , , . Koncom 18. storočia bola v Obyciach . Zanikla asi v roku 1840, ale dodnes sa zachoval pre túto oblasť názov „“, napriek tomu, že tam dnes stojí horáreň (obyce.eu).

Use to Comment on this Post