Hits: 3229

pri čanoch sú najbližšia dedina pod Marhátom, na úpätí Považského Inovca (). Z informačnej tabule som sa dozvedel, že prvý krát je obec spomínaná v roku 1318 ako , obec voziarov Nitrianskeho hradu. Za svoju históriu patrila Ostrihomskej kapitule, Esterházyovcom, Méryovcom, Ocskayovcom. Erb pochádza z 18. storočia a znázorňuje úceho Permoníka v železorudných baniach pod Marhátom. Spisovateľ nazval tento kraj „Krajom mlieka a medu“. Neďaleko od je rybník v Krtovciach (Informačná tabuľa ). Kedysi tu boli . Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1834 a 1866 postihla obec (vozokany.eu).

Use to Comment on this Post