Hits: 3077

Na necelých 68 km2 žije asi 60000 obyvateľov v Turčianskej kotline v Martine. Do roku 1950 niesol meno Turčiansky Svätý . Nemecký názov je , maďarský , latinský , prípadne  (wikipedia.sk).  je administratívnym a hospodárskym strediskom Turca. Prvá zmienka o meste je z roku 1284 (martin.sk). V oblasti sídliska bolo odkryté pohrebisko z mladšej doby bronzovej. Táto časť Martina bola samostatnou osadou, ktorej meno bolo Malá a neskôr . Písomná zmienka o nej z roku 1258 (kulturnecentrum.sk). existovala medzi Dražkovcami, Sklabiňou, Dolným Jasenom a Horným Kalníkom. Meno niesla zrejme podľa majiteľa – Jordána, možno podľa zásluh na križiackych výpravách (kulturnecentrum.sk). – leží na mieste súčasnej Mestskej športovej haly na Podháji. Názov zodpovedal miestu, kde sa vykonávali obety starým slovanským božstvám. Pochádza od staroslovanského slova, na miesto, kde sa chodili ľudia modliť a a vykonávať obety. Pri tomto mieste vznikla niekedy v 11. – 12. storočí dedina (kulturnecentrum.sk). O Priekope sú zmienky z nálezísk pravekých pohrebných miest. Na dnešnom Rendezove bolo odkryté pohrebisko. Staroslovanské a vyvýšeniny boli na tomto mieste vybudované už v 8. storočí. V roku 1364 sa spomína ako orientačný bod na ceste do Košíc pri prechode úžinou cez do Turca (kulturnecentrum.sk).

ležala na kráľovskej pôde patriacej pod právomoc kráľovského kastelána sídliaceho na Sklabinskom hrade. Pre vznik a vývoj Martina v stredoveku mala významnú úlohu komunikačná poloha. Smerom na Liptov, Žilinu aj na  (martin.sk). V Martine sa konali generálne kongregácie turčianskej a oravskej šľachty. Úradoval tu podžupan a stoličný súd. Každý štvrtok bol na námestí (kulturnecentrum.sk). V rokoch 1443 až 1445 a 1453 postihlo a okolie , v roku 1452  (martin.sk). Od roku 1340 slobodné kráľovské mesto (martin.sk). V roku 1869 tu žilo 2235 obyvateľov (martin.sk). Od 17. storočia do roku 1922 sa mesto stalo centrom Turčianskej župy. Koncom 19. storočia sa tu začalo , od roku 1863 tu sídli Matica slovenská. 30.10.2018 sa práve Martinskou deklaráciou pripojilo k Česku a vznikla . 24.8.1994 bol zákonom vyhlásený za národné Slovákov. Mesto má tieto mestské časti: , , , , , , ,  (wikipedia.sk). 

Osobnosti Martina: maliari , Miloš Alexander Bazovský, Benka, herec  (wikipedia.en), , ,  (wikipedia.sk),  , , , (wikipedia.en), , (wikipedia.sk), spisovateľ  (wikipedia.en), , rod. Lukáčiová (wikipedia.sk), vedec , motocyklista , atlétka (wikipedia.en). V Martine pôsobil , , , , , , Emil Lukáč, Ľudo Mistrík Ondrejov, , Július Barč Ivan, , , , (martin.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu