Hits: 1301

Košťany nad Turcom ležia na nive v nadmorskej výške 410 metrov nad morom (kostanynadturcom.sk). Na ploche 6.44 km2 tu žije 1 330 obyvateľov (Wikipedia). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1323 (kostanynadturcom.sk), zmienka je o  (Richard Lacko). Názov sa odvodzuje od slova „“. V obci sa nachádza rokokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Renesančno-baroková drevená zvonica z 19. storočia je prvým objektom preneseným do Múzea slovenskej dediny v Martine (kostanynadturcom.sk). V juhovýchodnej časti je situovaná z roku 1775. Bola viackrát pozmenená, ale napriek tomu si zachovala svoj originálny charakter. V roku 1999 bola reštaurovaná a upravovaná (Ľubica Szerdová-Veľasová). Ľudovú architektúru z 19. storočia si možno všimnúť v Košťanoch – charakteristické oblúkové (turieconline.sk).

Richard Lacko, 1993: Košťany nad Turcom, Neografia, .

Szerdová-Veľasová, 2012: Národné kultúrne na Slovensku, Okres Martin, Kapitola Kúria, Slovart, , p. 394-397.

Use to Comment on this Post