Hits: 11644

Na tomto mieste by som chcel zverejniť takpovediac , ktoré môžu pomôcť najmä ostatných pátračom po genealogických údajoch. Ide o stručný výpis informácii z Sarmáyová Kalesná Jana, Cirkevné na Slovensku zo 16 – 19. storočia, 1991, Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR, , 541 pp., ktorá sa snáď nachádza v každom oblastnom archíve. Sú to o dostupnosti údajov pre jednotlivé . Ja uvediem tie, ktoré ma zaujímajú:

Používané skratky:

n – narodený
s – sobášený
z – zomrelý
r.-kat. – rímsko katolícky farský úrad
ev. – evanjelický farský úrad
FO – farský obvod
 • Bankamatrika r.-kat. farského úradu v Moravanoch nad Váhom: n – 1783 – 1895, s – 1783 – 1905, z – 1783 – 1904, Indexy: n – 1783 – 1895, z – 1814 – 1917.
 • Banská Bystricasídlo židovského matričného obvodu aj pre obce: Bacúch, , , .
 • Beckov – r.-kat. FO: Beckov, , Krivosúd – Bodovka, , (dnes súť Kočoviec). Do roku 1866 sa nachádzajú aj záznamy z obcí: a Štvrtok. Ev. FO: Beckov, Kalnica, , Nová Vec nad Váhom (od r. 1866), Rakoľuby, Krovosúd – Bodovka, Lúka, od roku 1866 aj : n – 1676 – 1910, s – 1678 – 1934, z – 1678 – 1917.
 • Židovský matričný obvod pre obec Modrová: n – 1843 – 1942, s – 1844 – 1937, z – 1844 – 1942.
 • Beňuš – r.-kat FO: Beňuš, , , Pôbišovo, Bacúch, , , Srnkovo (súčasť Braväcova): n – 1786 -1895, s – 1786 – 1896, z – 1786 – 1895, Index: n – 1786 – 1886, staršie záznamy sú na r.-kat. farskom úrade v Brezne.
 • Brezno – r.-kat. FO: Brezno, Bujakovo, Jarabá, Mýto pod Ďumbierom, do roku 1780 Beňuš, do ro. 1786 Čierny Balog, do r. 1808 Pohronská Polhora: n – 1656 – 1688, 1695 – 1904, s – 1683 – 1688, 1695 – 1904, z – 1656 – 1688, 1695 – 1901, Indexy: n – 1656 – 1951, s – 1683 – 1950, z – 1656 – 1951. Ev. FO: Brezno, Bujakovo, do r. 1871 a Mýto pod Ďumbierom: n,s,z – 1784 – 1896. Ev. FO: Červená , , , Nová Maša, , (dnes súčasť Vaľkovne), , : n – 1828 – 1937, s – 1833 – 1929, z – 1838 – 1936. Židovský matričný obvod pre: Brezno, Bujakovo, Bacúch, Braväcovo, Brusno, (dnes súčasť Brusna), Bystrá (dnes súčasť Mýta pod Ďumbierom), Mýto pod Ďumbierom, Čierny Balog, , Dubová (dnes súčasť Nemeckej), Heľpa, Lehota, , Jasenie, Ľubietová, Michalová, Osrblie, , Pohronská Polhora, Polomka, Predajná, Ráztoka, Sihla, Strelníky, : n – 1884 – 1936, s – 1885 – 1932, z – 1885 – 1945.
 • Čierny Balog – r.-kat. FO: Čierny Balog: n – 1787 – 1895, s – 1787 – 1896, z – 1787 – 1895, staršie údaje sú v matrikách Brezno.
 • Streda – r.-kat. FO: Streda: n, s – 1735 – 1852, z – 1737 – 1852, novšie údaje sú v matrikách .
 • , Hôrka nad Váhom – r.-kat. FO: Hrádok, Hôrka nad Váhom: n – 1719 – 1898, s – 1729 – 1907, z – 1729 – 1905.
 • Jelenec – ev. FO: Jelenec, Horné Sľažany: n, s, z – 1827 – 1894, r.-kat FO: Ladice: n – 1713 – 1894, s – 1714 – 1901, z – 1713 – 1897, Index: 1857 – 1901. Židovský matričný obvod Nitra: n – 1843 – 1928, s – 1852 – 1942, z – 1851 – 1903.
 • Modrovka – početne zastúpená židovská komunita, aj židia z Hôrky.
 • Blatnica – r.-kat FO: Blatnica, Krtovce, , : n, s – 1827 – 1895, z – 1827 – 1915, Index: 1884 – 1915.
 • nad Váhom – súčasť židovského matričného obvodu : n – 1821 – 1939, s – 1832 – 1931, z – 1832 – 1938, 1945.
 • Piešťanyr.-kat. FO: Piešťany, Teplice (dnes súčasť Piešťan), , Veľké Orvište (dnes súčasti Ostrov): n – 1700 – 1782, 1788 – 1903, s – 1709 – 1731, 1733 – 1782, 1788 – 1915, z – 1709 – 1714, 1717 – 1733, 1746 – 1782, 1788 – 1897. Indexy: n – 1709 – 1903, s – 1709 – 1915, z – 1709 – 1910. Židovský matričný obvod pre obce: Piešťany, Teplice, , Ducové, Hubina, , Malé Orvište, Veľké Orvište, , , Lúka, Modrová, : n – 1852 – 1940, s – 1852 – 1931, z – 1852 – 1903. V rámci židovského matričného úradu Ilava: n – 1800 – 1950, s – 1822 – 1940, z – 1841 – 1923, 1926 – 1928, 1931 – 1932, 1936 – 1941, 1943. V rámci židovského matričného úradu Myjava: n – 1849 – 1941, s – 1847 – 1941, z – 1847 – 1943. Index: 1834 – 1894.
 • Pobedim – r.-kat FO: Pobedim, Bašovce (dnes súčasť Orvište), do roku 1852 Očkov a v rokoch 1852 – 1919 Streda: n – 1765 – 1900, s – 1756 – 1919, z – 1765 – 1949. Pre obec Streda: n, s, z – 1852 – 1919. Indexy: n, s – 1800 – 1904, z – 1830 – 1904.
 • Pohronská Polhora – r.-kat FO: Pohronská Polhora, Michalová: n – 1788 – 1900, s – 1789 – 1871, z – 1843 – 1929. Indexy: n – 1788 – 1874, s – 1789 – 1907. Staršie záznamy sú na r.-kat farskom úrade v Brezne.
 • ev. FO: Roštár, Markuška, sporadicky Petrovo: n,s – 1788 – 1952, z – 1788 – 1952.
 • Slovenská Nová Ves – predtým časť Voderád, v rámci : n – 1666 – 1898, s – 1666 – 1897, z -1666 – 1913. Indexy: n, s, z – 1800 – 1840, Židovský obvod: n, s, z – 1850 – 1885. Novšie údaje sú v matrikách židovského matričného obvodu .
 • Voderady – r.-kat. FO: Voderady, a Slovenská Nová Vec (dnes súčasti Voderady): n – 1716 – 1895, s – 1721 – 1896, z – 1717 – 1895. V rámci židovského obvodu : n – 1721 – 1909, s – 1737 – 1945, z – 1721 – 1900. Indexy: n – 1822 – 1929, z – 1831 – 1921. Predtým časť – v rámci židovského obvodu : n – 1851 – 1858, s – 1850 – 1855. V rámci obce ev FO: n – 1701 – 1896, s – 1703 – 1896, z – 1702- 1898. V rámci Reca – ref. FO: n – 1787 – 1924, s – 1799 – 1924, z – 1787 – 1868. V rámci obce v ev. FO Trnava: n – 1666 – 1671, 1706 – 1708, 1806 – 1895, s, z – 1666 – 1671, 1705 – 1708 – 1806 – 1895. Indexy: n – 1666 – 1913, z – 1666 – 1897. Židovský matričný obvod: n – 1842 – 1942, s – 1840 – 1942, z – 1851 – 1942. V rámci obce ev. FO: n – 1786 – 1895, s – 1787 – 1896, z – 1786 – 1895.

Use to Comment on this Post