Hits: 9414

V oblasti, z ktorej pochádza vetva Kaclíkovcov a Dugátovcov, sa vyskytujú často nasledovné a obyvateľov . Niektoré z týchto názvov sa ujali ako prezývky, niekedy dokonca aj ako úradné . Je dôležé ich poznať už aj z toho dôvodu, že často si pamätajú skôr tieto ako skutočné mená. Okrem toho slúžia na bližšiu špecifikáciu jednotlivých vetiev rodokmeňa. Ja spomeniem, tie ktoré som zistil v celej spádovej oblasti vo Filipove a okolí. Druhý pád, ktorý je za menom nižšie, je osobitý svojím dialektom, vyjadruje trebárs odpoveď na otázku „kam ideme“ – napr. „do Chyžkov“. Situácia dospela do takého štádia, že dnes sa niektoré používajú ako spolu s pôvodným, napr. -. Iná situácia je napr. keď niekomu vraveli Jano z . Dnes žijú v Brezne Zlukyovci, najprv to však bol Jano, prípadne Jožo apod. z lúky, neskôr mali potomkovia priezvisko Zluki alebo Zluky.

Vysvetlenie niektorých prímení

Faškovské (48)

Rusnákovské prímenia (3)

Ostatné

Ženské

  • – na ničom jej nezáleží, je povrchná
  • Šlompa – zle sa oblieka
  • Dudura – stále dudre
  • , Megerica,
  • – slobodná mamička

Use Facebook to Comment on this Post