Hits: 6289

Najb­liž­šia rodina

MenoPriez­vis­koRode­náNarodený/​ZomrelPosled­né zná­me mies­to pobytuMies­to narodenia
Fran­ti­šekKac­lík19372020Pieš­ťa­nyFili­po­vo
EvaKac­lí­ko­váOndrá­ši­ko­vá1941Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
Fran­ti­šekKac­lík1961Pieš­ťa­nyPieš­ťa­ny
PavolKac­lík1963Pezi­nokPieš­ťa­ny
EvaBare­ko­váKac­lí­ko­vá1964Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
PeterKac­lík1974Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Roma­naKac­lí­ko­vá1986Pra­haHra­dec Králové
Iva­naKac­lí­ko­vá19892021Bra­ti­sla­vaPieš­ťa­ny
Len­kaKac­lí­ko­vá1986Pezi­nokNové Zám­ky
Mar­ti­naKac­lí­ko­vá1990Nit­raNové Zám­ky
Bar­ba­raBare­ko­vá1993Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
Mar­tinBarek1972Hlo­ho­vecPieš­ťa­ny
Zuza­naKac­lí­ko­váJuhás­zo­vá1961Pezi­nokNové Zám­ky

Use Facebook to Comment on this Post