Hits: 8743

Horehronie ktorí žili na í boli uznávaní ako . Nemali štatút poddaného, ale patrili snáď pod nejakú komoru (možno lesnícku). Dokonca, vraj v niektorých obdobiach mala celá oblasť také privilégia, že nemuseli chodiť na vojnu.

erárno – lesnícke

– na Bielom Hrone, známe aj ako : , , , , , , Filipovo, . – na Čiernom Hrone – známe aj ako : , , , , , , , , , , , Dolina, ,

Filipovo

Podľa Banského archívu v Banskej Štiavnici boli v roku 1710 vo Filipove 3 . V jednom býval Tomáš s rodinou, v druhom snáď jeho brat s rodinou. V treťom bývali švagrovci a . Podľa záznamov si zrejme zobrali sestry Faškové od otca Michala Faška. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1810 bolo vo Filipove 12 , v ktorých žilo 106 osôb v 22 rodinách. Veľkú prevahu majú Faškovci – 61 osôb v 9 domoch (z toho v 3 domoch aj s inými rodinami), Dugátovcov bolo 13 a žili tu 2 rodiny v jednom dome

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1380. Usídľovali sa tu , v 16. storočí sa preorientovali na . V roku 1710 bolo v Beňuši 9 domov. V rámci Braväcova, Srnkova a Podholia bolo 17 domov.

Gašparovo

V roku 1710 boli v Gašparove 3 domy.

Use to Comment on this Post