Hits: 4530

Podobne ako meno Faško, aj tu došlo v histórii ku zmene mena. Meno sa menilo na . Avšak došlo k trochu inému vývoju ako v prípade príslušníkov mien Faško – Kaclík. V tomto prípade sa takmer nevyskytovali a ani zloženiny, napr. Rusnák – Dugát. Ku zmene došlo vo všetkých vetvách a zmena bola dokonalá – skoro všetci boli relatívne rýchlo nositeľmi mena . Je otázne, koľko z potomkov našich predkov sa dnes volá Rusnák. Ja o žiadnom neviem. S menom som sa podobne ako aj s menom vo väčšom počte stretol na Slovensku iba na Horehroní. Najstarší známy člen patriaci do našej rodiny je Michal nar. 1725, ktorý si vzal Máriu Macuľovú. Rovnako ako Kaclíkovci, odišli niektorí do Ameriky.

Moja matka mala svokru Máriu za slobodna Dugátovú – od Ratajov a jej sestra Jarmila si vzala Vladimíra Dugáta, ale od Klincov. Dve sestry Ondrášikové z si vzali dvoch chlapcov z Horehronia. Zaujímavé údaje zo sčítania obyvateľov v roku 1810 sú tu

Use Facebook to Comment on this Post