Hits: 4808

Podobne ako meno Faško, aj tu došlo v histórii ku zmene mena. Meno sa menilo na . Avšak došlo k trochu inému vývoju ako v prípade príslušníkov mien . V tomto prípade sa takmer nevyskytovali a ani zloženiny, napr. . Ku zmene došlo vo všetkých vetvách a zmena bola dokonalá – skoro všetci boli relatívne rýchlo nositeľmi mena . Je otázne, koľko z potomkov našich predkov sa dnes volá Rusnák. Ja o žiadnom neviem. S menom som sa podobne ako aj s menom vo väčšom počte stretol na Slovensku na Horehroní. Najstarší známy člen patriaci do našej rodiny je nar. 1725, ktorý si vzal Máriu Macuľovú. Rovnako ako , odišli niektorí do Ameriky.

Moja matka mala svokru Máriu za slobodna Dugátovú – od Ratajov a jej sestra Jarmila si vzala Vladimíra Dugáta, ale od Klincov. Dve sestry Ondrášikové z si vzali dvoch chlapcov z Horehronia. Zaujímavé údaje zo sčítania obyvateľov v roku 1810 sú tu

Use to Comment on this Post