Hits: 4366

je moravské meno. Ako sa napokon aj traduje po generáciách, ale neviem nič bližšie. Najstarší známy je Ondrej . Jeho syn Ján chodil na roboty do Rakúska a zrejme prebýval častejšie v Uhorskej Vsi kde aj zomrel, keď sa stavil, že dvihne 100 litrový sud piva (mimochodom asi 170 kg). Jeho syn mal niekoľko zranení z 1. svetovej , napr. mal aj guľku pod lopatkou. Kurióznym spôsobom sa jej zbavil. Dopomohol mu k tomu kôň. Šli spolu s Dr. Berlanským na voze, kôň mykol opratami, ktoré držal a to spôsobilo, že guľka spod lopatky sa dostala na povrch pod kožu. Krátko mu ju spomínaný vybral. si vzal najprv Máriu Púchovskú, avšak kým sa vrátil z vojny, zomrela na tuberkulózu – suchoty. Následne si vzal jej o 5 rokov mladšiu tetu – Máriu Šugrovú, ktorej matka bola , bol .

V Piešťanoch žil aj František – obchodník. Avšak neviem o spojitosti s našou rodinou. Mal dcéru a syna. Vlastnil s miešaným tovarom v dnešných starých Piešťanoch, oproti farskému kostolu. Dnes už na tom mieste stojí iná stavba. Neskôr mal oproti dnešnému Domossu na Bratislavskej ulici. Tento od neho kúpil v Piešťanoch veľmi dobre známy .

Use to Comment on this Post