Hits: 5858

Meno je pomerne bežné na celom Slovensku, aj v Čechách. Zrejme dochádzalo aj k zmene mena na Ondrašík apod. Toto meno je späté z históriou Hôrka, ktorá bola založená pred viac ako 750 rokmi. Konkrétnejšie poskytnem po preštudovaní monografie „Mrva Ivan, Mirko, 750 rokov , 1998, Obec Hôrka nad Váhom, Hôrka nad Váhom,  107 pp.“ , ktorých potomkom som aj ja, pochádzali z Hôrky. Dodnes tam aj niektorí žijú. V Piešťanoch žilo v minulosti, aj žije dne veľa ďalších Ondrášikovcov, avšak ich pôvod môže byť iný. Najstarší známy je prapradedko , ktorý mal tri a 8 detí: Štefana, Jána, Jozefa, Juraja, Pavla, ?, Ivanu a Zuzanu. Všetci synovia padli v 1. svetovej vojne.

Use to Comment on this Post