Hits: 15277

Tieto majú spojitosť z menom

  
Erb podľa nobiltačnej listiny nakreslil heraldik Vrteľ
Erb viažuci sa k nemeckej verzii nobilitačnej listiny

Use to Comment on this Post