Hits: 2355

je dedina a Horehroní, z ktorej okrem iného pochádza môj . Je to krásny kraj medzi Nízkymi Tatrami a Muránskou planinou na druhej strane. Podľa Banského archívu v Banskej Štiavnici boli v roku 1710 vo Filipove 3 . V jednom býval s rodinou, v druhom snáď jeho brat s rodinou. V treťom bývali švagrovci a Rusnák. Podľa záznamov si zrejme zobrali sestry Faškové od otca Michala Faška. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1810 bolo vo Filipove 12 , v ktorých žilo 106 osôb v 22 rodinách. Veľkú prevahu majú Faškovci – 61 osôb v 9 domoch (z toho v 3 domoch aj s inými rodinami), Dugátovcov bolo 13 a žili tu 2 rodiny v jednom dome

Use to Comment on this Post