Hits: 2795

je dedina, ktorá leží pod Čachtickým hradom. Hrad je viditeľný prakticky z celej , cesta hore naň sa dá zvládnuť za tridsať minút. Obec je známa od roku 1392 (Zdroj: Informačná tabuľa). V roku 1392 sa obec spomína ako . Neskoršie ako , Visnove, , . V roku 1715 tu žilo 21 domácností, v roku 1787 tu bolo 58 a už 403 obyvateľov (obecvisnove.sk). V obci sa nachádza zvonica z roku 1899, v okolí zatiaľ verejnosti neprístupná jaskyňa (Zdroj: Informačná tabuľa). Obec dostala meno vraj od divej . Druhý predpoklad je od slova „“ (obecvisnove.sk). K 31.12.2005 mala obec 186 obyvateľov (obecvisnove.sk). Nad obcou je . Najrýchlejšia cesta k nemu je práve z Višňového, napokon na fotografiách je vidno na kopci zrúcaninu hradu.

Use Facebook to Comment on this Post