Hits: 2474

je obec na Myjave. sú spomínané v roku 1392 v darovacej listine kráľa Žigmunda (Informačná tabuľa). V tejto listine je obec pod názvom (Varsík). V roku 1414 sa obec v iných prameňoch udáva ako . Iné neskoršie názvy: , , , , , , , Vagyócz, , (Milan Orlich). Rímsko-katolícky postavili v rokoch 1424 – 1427 (Informačná tabuľa). Podľa Varsíka je názov odvodená o slovanského , ktoré znamená . V rokoch 1784 – 1787 mala obec 114 , v ktorých žilo 857 obyvateľov (Milan Orlich). Obec leží na dolných svahoch medzi Bielymi Karpatmi a severnými výbežkami Malých Karpát. Patrí do oblasti s miernymi zimami, ale údolnej mrazovej doline (vadovce.sk).

Use to Comment on this Post