Hits: 2759
Múdry je ten, kto zistí, že nevie
Sila spočíva vo výhodách i nedostatkoch
V minulosti je naša budúcnosť
je aj o priznaní a uvedomení
Najdrahším tovarom je
Musí vojsť, veď svadba stála peniaze

Na týchto stránkach nájdete z rôznych oblastí, ale predovšetkým z a z . sú znalostné, ich prínos je primárne informačný. Stránky sú rozdelené na tri veľké oblasti – Akvaristiku, Fotografiu a Osobnú časť. Na stránke funguje Kalendár akcií, kde sa nachádzajú tipy na rôzne . Najbližšie akcie vás upozornia na nadchádzajúce podujatia. Na odber noviniek odporúčam RSS kanály. Môžete si ho dať na vašu stránku. V prípade, že chcete podporiť tieto stránky, môžete si vybrať z rôznych foriem. Želám vám príjemný pobyt na www. :-))

Vyštudoval som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor , špecializácia . Okrem toho mám hudobné . Absolvoval som na Ľudovej škole umenia, čiastočne som sa naučil sám hrať na . Zaujíma ma okrem iného vo všeobecnosti, , , … Kedysi som chcel ísť študovať chémiu, ale živím sa informáciami a technikou. Postupne ma stále viac a viac láka . Vo svojej práci sa zaoberám geografickým informačným systémom, inými informačnými systémami, reportingovými službami, rozpočtom. Zaujímam sa hospodársky a mesta.

a :

a výstavy – bol som .  V rokoch 2003-2008 som organizoval stretnutia akvaristov v Bratislave v rámci www.akva.sk. Od vzniku klubu.akva.sk do roku 2008 som bol členom rady tohto občianskeho združenia, kde som sa v tom čase aktívne podieľal na činnosti klubu.

Use to Comment on this Post