Hits: 1977

Hodnota článku je hodnotená podľa obsahu, prispievateľov, autorov, í, času, jedinečnosti.

1.Piešťany – pokojné kúpeľné mesto na Považí
2.Banská Štiavnica – salamandrové mesto zo zoznamu UNESCO
3.Marhát
4.Francúzsko – krajina šesťuholníková
5.Beckovský hrad
6.Svätý Anton
7.Tematín a Tematínske kopce
8.Park Foto Piešťany
9.Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
10.Kúpele Piešťany
11.Krakov – kráľovské mesto Poľska
12.Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel na Devíne
13.Vysoké Tatry
14.Bratislavské mosty
15.Bratislavský hrad
16.Rakúsko – náš sused
17.Súľovské skaly
18.Slovensko – krajina v srdci Európy
19.Kalvária v Banskej Štiavnici
20.Česko

 

Use to Comment on this Post