Hits: 1379

sú súčasťou Súľovských vrchov (Wikipedia), a väčšieho celku Strážovských vrchov (Jozef Terem), vyznačujú sa výrazne členitým reliéfom. Časté sú skalné , , ihly, , homole apod. Jedným z najznámejších útvarov je tzv.  (Wikipedia), ktorá dosahuje výšku 13 metrov a vznikla zvetrávaním skalného zlepenca (kamnavylety.sk).  sa nachádzajú asi 10 km od Bytče sú zoradené v oblúku, ktorého vrchol je na severe a ramená smerujú na juhozápad a juhovýchod (Wikipedia). Na tomto území je vyhlásená Národná prírodná rezervácia (enviroportal.sk). Nachádzajú sa tu napr. , , či (Jozef Terem). V puklinovej jaskyni sa našli a neolitickej keramiky (sulov.com).  môžeme spoznať aj v mnohých dokumentárnych filmoch o prírode a stali sa aj miestom filmového spracovania . Lokalita Súľova bola podľa kedysi sídlom šarkana. Ten vylietaval cez dve skalné , na západe cez Gotickú bránu a na severe cez Obrovskú bránu (Jozef Terem). Skalné útvary vznikli tak, že malé časti kamienkov boli pospájané do seba tzv. vápencovým tmelom počas dlhých tisícročí. Hornina z tohto skalného útvaru dostala aj svoj názov „“ (slovakia360.com). Tento zlepenec je zložený z vápencov a dolomitov. Vrstvy zlepencov dosahujú značnú hrúbku, pri obci Súľov 500 metrov (sulov.com). 

Čítaj podobný článok  Spišské Podhradie - mesto spod Spišského hradu

poskytujú priestor aj pre rozmanitú faunu a flóru. Vďaka klíme, ktorá sa vytvára kvôli veľmi husto pospájaným skalným útvarom. V ich dolnej časti niekedy nikdy nedopadnú priame slnečné lúče, preto tu existuje niekoľko vegetačných pásiem. V dolných, chladnejších podmienkach rastie ako vo Vysokých Tatrách (slovakia360.com). Rastie tu napr.  prostredný , , , , , pallens, , ,   (sulov.com), , , ,  (sulov.com), , (Jaroslav Velička)

Čítaj podobný článok  Železná Studienka

Najrozšírenejším dravým vtákom tu je , ktorý hniezdi na skalných vežiach a vo výklenkoch skalných stien. Žije tu aj výr skalný krkavec ,    (sulov.com)V hlbokých lesoch žije   (sulov.com). Vyskytuje sa tu   a obyčajná ,   ,  Vzácny je teplomilný pavúk komôrkar pontický , ktorý sa nachádza len na troch lokalitách na Slovensku. Vďaka dostatočnému prísunu uhličitanov tu majú hojnejšie zastúpenie  (sulov.com). Najcennejšie sú na vápnitých prameniskách. Glaciálny relikt   poukazuje na starobylý pôvod (sulov.com).

Čítaj podobný článok  Oravská lesná železnica

, resp. jeho zrúcanina je súčasťou Súľovských skál. Ťažko ho odlíšiť od okolitých skál (). Jeho staršie pomenovanie bolo , . Vznikol v prvej tretine 15. storočia, plnil strážnu funkciu. Už v roku 1703 bol v zlom stave, avšak ešte v roku 1730 sa na ňom zdržiavalo vojsko. Od roku 1759 na hrade nikto neostal, navyše v roku 1858 hrad ťažko poškodil a medzitým ešte vyhorel (Wikipedia.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post