Hits: 2371

Zádielska tiesňava sa nachádza medzi krasovými planinami a Zádielskou planinou. Vyerodovala ju riečka () (Wikipedia), . Je najhlbšou tiesňavou na Slovensku. Je najlepšie viditeľná zo Zádielskej na Krkavčích skalách (slovensky-kras.eu). V čase meterologicko – hydrologických extrémoch sa mení v dravú rieku s obrovskou eróznou energiou. Na prelome mája a júna 2010 zasiahla región tisícročná . Tiešňava je 400 metrov hlboká, 2 km (Wikipedia). Od roku 1954 je Národnou prírodnou rezerváciou (enviroportal.sk). Jedinečná  Zádielskej je dôsledkom hraničného lokácie medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím (Informačná tabuľa). 

ťou je 105 metrov vysoký ihlanovitý útvar – skalná , ktorý vďaka svojmu tvaru dostal názov . V hornej časti je , ktorá dosahuje asi 20 % výšky Cukrovej homole. V Zádielskej tiesňave poznáme asi 100 jaskýň, najznámejšia je . Aj z niekoľkých kilometrov je vidno Orliu dieru (Sas-lyuk), ktorej vchod leží v mohutnej skalnej stene – Orlia bašta. Najväčšou je (Wikipedia).

Use to Comment on this Post