Hits: 1939

ja nachádza v gemersko-turnianskom krase, v doline Turnianskeho potoka. ktorý domáci nazývajú (hrhov.sk). Pri obci sa nachádzajú . Boli vybudované v 50-tych rokoch 20. storočia na mieste močarísk, sú využívané na rýb. zarástli pálkou a inými vodnými rastlinami a stali sa tak hniezdiskom vodných vtákov. Lokalita je Významným vtáčím územím. Vyskytujú sa tu , ápky, , druhy , , , , , , , , ,  (Slavomír Szabó).

Use to Comment on this Post