Hits: 1880

Obec vznikla na základe valaského práva (uhorna.sk), v južnej časti Volovských vrchov vo výške 713 metrov nad morom (Wikipedia). Historické názvy : , , Uhorna, (spisskanovaves.eu). Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese a v baniach a tkáčstvom (uhorna.sk). Prvá písomná zmienka je z roku 1383 (uhorna.sk). V obci sa zachovalo množstvo starých zrubových s konca 19. storočia a zo začiatku 20. storočia (keturist.sk). V 19. storočí ťažké životné podmienky a kríza baní v Smolníku podnietili sa časti miestnych občanov do iných priemyselných obcí Spiša. V roku 1828 mala obec 75 a 552 obyvateľov (spisskanovaves.eu). Nad obcou sa nachádza , kde sa každoročne 5. augusta koná púť. Pri kaplnke vyteká , ktorý je považovaný veriacimi za liečivý.  Pod obcou je vodná , ktoré bolo vystavané za účelom zásobovania vodou baní v susednej obci (Wikipedia). nesie názov mieru, bola postavená v roku 1768, používala sa aj na pohon čerpadiel pod Spitzenbergom, kam sa z kanála privádzala potrubím dlhým osem kilometrov (retep.sk). Dnes sa  stáva chalupárskou obcou, najmä počas víkendov a školských prázdnin. Na hrádzu sa chodia v lete kúpať (keturist.sk). Dnes tu žije na ploche 8.83 km2 140 obyvateľov (uhorna.sk).

:

Use to Comment on this Post