Hits: 1410

Obec vznikla v 13. storočí osamostatnením z Brzotína. Prvá písomná zmienka je z roku 1243. Historické názvy , , , Ku obci sa viažu viaceré archeologické náleziská: , jaskynné sídlo z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a staršej doby železnej. A , jaskynné sídlisko z mladšej doby kamennej, staršej doby železnej a zo stredoveku. V Gombaseku sídlisko založené začiatkom 14. storočia. Obec má miestne časti: a a V 16. – 17. storočí bola obec vystavená tureckým nájazdom a drancovaniu cisárskych vojsk. V 19. storočí tu bol hámor Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej vznikla huta a elektráreň. V minulosti sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, pastierstvom, pálením vápna a hutníctvom. Obyvatelia už v stredoveku pálili uhlie pre železiarske podniky (slavec.sk).

Obec sa nachádza v strede Národného parku Slovenský (slavec.sk), v nadmorskej výške 232 metrov nad morom (Wikipedia). Rozloha je 17.53 km(slavec.sk). Žije tu 463 obyvateľov. Najvýznamnejšou pamiatkou je areál zaniknutého gotického kláštora Paulínov zo 14. storočia v časti  (Wikipedia). , ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO sa nachádza v katastri . Vyskytuje sa tu kvalitný , na svahu Plešiveckej planiny funguje od roku 1906. Je však pravda, že značne znižuje estetickú hodnotu . Rastú tu najmä teplomilné druhy rastlín, ktoré sú veľmi náročné na (slavec.sk).

Čítaj podobný článok  Železná Studienka

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post