Hits: 1880

leží v Rožňavskej kotline, v doline potoka v nadmorskej výške 369 metrov nad morom (obeckrasnohorskepodhradie.sk). Na ploche 23.2 km2 tu žije 2 660 obyvateľov (Wikipedia).  spolu s Pačou, Krásnohorskou Dlhou Lúkou a Jovicami a hradom boli v roku 1243 majetkom zvanom . Na mieste dnešného hradu stálo opevnenie. V polovici 13. storočia tu územie osídľovali . Pre nimi tu boli . Historické názvy , , , , , . Maďarský názov . Obyvatelia sa živili baníctvom (obeckrasnohorskepodhradie.sk), tkáčstvom, garbiarstvom, kožušníctvom, pastierstvom (retep.sk), v 19. storočí poľnohospodárstvom (obeckrasnohorskepodhradie.sk). Začiatkom 15. storočia bola obec mýtnou stanicou (retep.sk). V roku 1773 mala obec 280 obyvateľov aj vďaka moru, ktorý vyhubil takmer 90 % obyvateľstva. V roku 1785 tu už žilo 876 obyvateľov (obeckrasnohorskepodhradie.sk). 

Use to Comment on this Post