2013, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Príroda, Skaly, Slovenská krajina

Súľovské skaly

Hits: 3608

Súľovské sú súťou Súľovských vrchov (Wikipedia), a väčšieho celku Strážovských vrchov (Jozef Terem), vyznačujú sa výrazne členitým reliéfom. Časté sú skalné , , ihly, , homole apod. Jedným z najznámejších útvarov je tzv.  (Wikipedia), ktorá dosahuje výšku 13 metrov a vznikla zvetrávaním skalného zlepenca (kamnavylety.sk). Súľovské skaly sa nachádzajú asi 10 km od Bytče. Súľovské skaly sú zoradené v oblúku, ktorého vrchol je na severe a ramená smerujú na juhozápad a juhovýchod (Wikipedia). Na tomto území je vyhlásená Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly (enviroportal.sk). Nachádzajú sa tu napr. skalné ú , Nad konský cinter, či (Jozef Terem). V puklinovej jaskyni sa našli a neolitickej keramiky (sulov.com). Súľovské skaly môžeme spoznať aj v mnohých dokumentárnych filmoch o prírode a stali sa aj miestom filmového spracovania rozprávky . Lokalita Súľova bola podľa povesti kedysi sídlom šarkana. Ten vylietaval cez dve skalné brány, na západe cez Gotickú bránu a na severe cez Obrovskú bránu (Jozef Terem). Skalné útvary vznikli tak, že malé časti kamienkov boli pospájané do seba tzv. vápencovým tmelom počas dlhých tisícročí. Hornina z tohto skalného útvaru dostala aj svoj názov „súľovský zlepenec“ (slovakia360.com). Tento zlepenec je zložený z vápencov a dolomitov. Vrstvy zlepencov dosahujú značnú hrúbku, pri obci Súľov 500 metrov (sulov.com). 

Súľovské skaly poskytujú priestor aj pre rozmanitú faunu a flóru. Vďaka klíme, ktorá sa vytvára kvôli veľmi husto pospájaným skalným útvarom. V ich dolnej časti niekedy nikdy nedopadnú priame slnečné lúče, preto tu existuje niekoľko vegetačných pásiem. V dolných, chladnejších podmienkach rastie ako vo Vysokých Tatrách (slovakia360.com). Rastie tu napr. poniklec prostredný Pulsatilla subslavica, Ciminalis clusii, Soldanella carpatica, zvonček maličký Campanula cochlearifolia , hmyzovník Holubyho Ophrys holubyana, vstavač bledý , Epipactis atrirubens, ,  Cephalanthera rubra (sulov.com), Dianthus lumnitzeri, Draba lasiocarpa, Anthericum ramosum,  (sulov.com), Globularia punctata, Bellidiastrum michelii (Jaroslav Velička)

Najrozšírenejším dravým vtákom tu je , ktorý hniezdi na skalných vežiach a vo výklenkoch skalných stien. Žije tu aj  krkavec ,  včelár lesný Pernis apivorus (sulov.com)V hlbokých lesoch žije   (sulov.com). Vyskytuje sa tu ostrovid jašterica múrová a obyčajná , Lacerta agilis,  salamandra škvrnitá , fúzač alpský  Parnassius Vzácny je teplomilný pavúk komôrkar pontický , ktorý sa nachádza len na troch lokalitách na Slovensku. Vďaka dostatočnému prísunu uhličitanov tu majú hojnejšie zastúpenie mäkkýše (sulov.com). Najcennejšie sú na vápnitých prameniskách. Glaciálny relikt pimprlík Geyerov Vertigo geyeri poukazuje na starobylý pôvod (sulov.com).

, resp. jeho zrúcanina je súčasťou Súľovských skál. Ťažko ho odlíšiť od okolitých skál (). Jeho staršie pomenovanie bolo Rohach, . Vznikol v prvej tretine 15. storočia, plnil strážnu funkciu. Už v roku 1703 bol v zlom stave, avšak ešte v roku 1730 sa na ňom zdržiavalo vojsko. Od roku 1759 na hrade nikto neostal, navyše v roku 1858 hrad ťažko poškodil a medzitým ešte vyhorel (Wikipedia.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2014, Časová línia, Hory, Krajina, Obce, Považské obce, Príroda, Skaly, Slovenská krajina, Slovenské obce, Stredné Považie

Vršatec

Hits: 1320

sa nachádza nad Vršatským Podhradím. 

sú mohutným vápencovým masívom, viditeľné sú z veľkej vzdialenosti. Nad obcou sa nachádza aj . Už v roku 1244 sa spomína Vršatec (trencin.sk). Vršatské bradlá sú významná geologická a paleontologická lokalita. Nachádza sa tu veľké množstvo fosílii plytkého aj hlbokého jurského a kriedového mora, amonitybelemnityľaliovkylastúrniky posidonia a mikrofosílie foraminiferyrádiolarieprvoky calpionela (Morycowa, Mišík, 2005). Vyskytujú sa tu vzácne : , , , . (Wikipedia). Vršatské bradlá sú prírodnou rezerváciou (enviroportal.sk). Sú najvýraznejším a najvyšším skalným bradlovým hrebeňom na Slovensku (550 – 830 metrov nad morom). Vápencový masív pochádza z jury (spoznaj.eu).

Morycowa Ezbieta & Mišík Milan, 2005. Upper Jurassic shallow-watter scleractinian coral from the Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, october 2005, 56, 5, pp. 415- 432

 

Use to Comment on this Post

2009, 2011, 2012, 2013, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina

Bratislava – hlavné mesto Slovenska

Hits: 33726

Bratislava je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a Mesto Mieru. Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: Braslavespurch, , Brezesburg, , Preslavaspurch, Bresburg, , Posonium, , Pressburg, , Požúň, , Prešpurek, Istropolis. Trvalé osídlenie územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli Kelti, čoho dôkazom je s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla – Limes Romanus. Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a . V rokoch 633 – 658 bola Bratislava súťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu , mesto však nedobyli. V roku 1465 založil Matej Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola Bratislava súčasťou Uhorska.

V rokoch 1563 – 1830 je Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola Bratislava prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili Devín, , Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory. V roku 1971 aj , Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, a Záhorská Bystrica (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: Nivy, , Prievoz, , Trávniky, Štrkovec, , Trnávka. Vrakuňa: Dolné Hony. Podunajské Biskupice: Dolné hony, , Lieskovec, . Nové Mesto: , Jurajov dvor, Koliba, , Mierová kolónia, Pasienky / Kuchajda, . Rača: , Rača, Východné. Karlova Ves: Dlhé , , , , Rovnice. Dúbravka: , Zá, Krčace. Lamač: , . : , Kostolné, , Podhorské, , , Vápenka. : , , , , , Kopčany, , , (wikipedia.sk).

Osobnosti Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ Johann Nepomuk Hummel, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Philipp Lenard, fyzik a matematik Ján Andrej Segner, rabín Samuel Benjamin Sofer, sochár Viktor Oskar Tilgner a množstvo iných (wikipedia.sk). 

Príspevky o Bratislave

Use to Comment on this Post

2013, Časová línia, Doliny, Horné Považie, Krajina, Príroda, Skaly, Slovenská krajina, Typ

Manínska tiesňava

Hits: 3238

zákonnú ochranu v roku 1967. Od roku 1994 nesie pomenovanie ako národná prírodná rezervácia. Vznikla epigeneticky zarezávaním Manínskeho potoka do vápencového brala. Vznikla hlboká a úzka tiesňava (Jozef Cyprich). Postupné zarezávanie Manínskeho potoka rozdelilo manínske na Veľký a . Územie formovali fluviokrasové procesy, vďaka ktorým tu vznikli rôzne formy podzemného aj povrchového krasu. Na úbočiach Manínov je zdokumentovaných 40 jaskýň (Informačná tabuľa). Vírivý väčších skalných úlomkov obrusoval v stenách a obrie , z ktorých najmohutnejšie sú v prvých vrátach. Vznikali skalné ú, ktoré nesú dnes tieto názvy: , , , , , s Líščím kuloárom, , Stratené , Skala nad Rozprávkovou lúčkou, , . v skalách Manínov hlboké až 16 metrov vytvorili mnohé . Na severozápadnom úpätí vyviera niekoľko minerálnych prameňov. Je najužšou tiesňavou na Slovensku, cez ktorú bola vybudovaná cesta. V roku 1988 bol vybudovaný náučný chodník Manínskou a Kostoleckou tiesňavou, na 17tich kilometroch má 18 zastávok (Jozef Cyprich). Tiesňava je necelý kilometer a na niektorých miestach veľmi úzka. Najužšie miesto bolo v minulosti pre neprejazdné. V roku 1933 bola odstrelená ť  brala a bola vybudovaná asfaltka (Pajger).

Vlhká vysokých skalných stien umožňuje výskyt horských druhov rastlín a živočí v malej nadmorskej výške (Informačná tabuľa). Skalné sú miestami 400 metrov vysoké. Zo strmých svahov je často zasypávané snehovými lavínami. sa v tônistých polohách pomaly í, niekedy vydrží až do mája (pxcentrumpb.sk). Rastie tu napr. , subsp. hungarica, , , , , , , , . Z fauny je tu zastúpený napr.: , , ,  (Jozef Cyprich). Vládnu tu rôzne – výslnné stanovištia poskytujú biotop pre teplomilné druhy. Vlhké tienisté miesta sú zasa priestorom pre horské chladnomilnejšie druhy (manin.sk).

:

Use to Comment on this Post