Hits: 1276

je mestskou časťou Bratislavy, na pravom brehu Dunaj v nadmorskej výške 131 metrov nad morom. Má najvyšší počet obyvateľov zo všetkých mestských častí. Jej rozloha je necelých 29 km2. Pôvodne to bola vidiecka obec pri Bratislave s názvom – úzka z nemčiny. V roku 1866 tu žilo v 103 domoch 594 obyvateľov. V roku 1920 už 10 tisíc. Pred 1. svetovou vojnou aj pred rokom 1945 tu žili najmä . Prvý krát bola spojená s Bratislavou bola v roku 1891 železničným mostom (Wikipedia).

Dnes jej charakter určujú najmä panelové obytné . Avšak nachádzajú sa tu aj dve prírodné jazerá – Malý a Veľký Draždiak a kanál a najstarší verejný park v strednej Európe – je rozdelená na sídliská alebo miestne časti: , Lúky, , , , , , , . Nachádza sa tu viacero kultúrnych zariadení: Domy kultúry , , Lúky, . Významné je výstavisko Incheba Expo, Ekonomická univerzita v Bratislave a City University (Wikipedia).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post