Hits: 6185

Liečivé účinky termálnej minerálnej a sírneho bahna boli prvýkrát opísané lekármi v 14. storočí (danubiushotels.sk). Vraví sa dokonca, že liečivé účinky prameňov objavili rímski . Oddychovali po dlhej a namáhavej ceste na rozbahnenej lúke pri Váhu. Po tomto oddychu vraj neobyčajne svieži pokračovali v ceste (piestany-spa.info). mesta je úzko spätá s rozvojom kúpeľníctva v 16. storočí. Prvý podrobný opis prameňov pochádza od prefekta Šarišského hradu a kráľovského radcu Juraja Werhnera z roku 1545. Neskoršie opisy pochádzajú od lekára rakúskych cisárov Johanna Crata de Crafheima z roku 1571, od osobného lekára pápeža Sixta V. Andrea Bacciusa Elpidianusa z roku 1588, od nemeckého cestovateľa Martina Zeillera z roku 1632. Najslávnejší opis kúpeľov pochádza od Adama v básni z roku 1642. V roku 1772 sa v Piešťanoch objavuje významný balneológ, profesor . Až po jeho návšteve postavili prvú stálu budovu kúpeľov, dovtedy sa používali jamy vykopané v zemi.

Začiatkom 19. storočia dal vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné , ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. (Wikipédia). Pred Winterovcami mali v prenájme viedenský podnikateľ a hlohovský inžinier . O sa nestarali, ich stav bol vtedy katastrofálny. V rokoch 1889 – 1940 boli Alexander, Imrich a Ľudovít vedúci pracovníci firmy „ a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov“. Tesne pred koncom , 18.9.1918 podpísal s grófom Viliamom Erdödym zmluvu na predĺženie prenájmu kúpeľov o 90 rokov (Urbánek T., 2008, , Nr. 38, p. 4). Alexandra Wintera na podnikateľský rozmach inšpirovala aj vláda Uhorska, ktoré si v roku 1867 vybojovalo istú nezávislosť od Habsburgovcov. Vláda vyzvala občanov, aby „každá podnikal samostatne z vlastnej sily a z vlastných prostriedkov“. sa výzvou nadchol a rozhodol sa prenajať si Piešťanské kúpele. Do vtedy chodievalo v lete len asi 1 000 pacientov, ktorí ale zväčša nebývali v Kurhoteli, kde bolo 30 izieb. Vybudoval kúpeľnú Robotnícku nemocnicu, v ktorej sa mohli liečiť aj nemajetní ak náklady bol ochotný znášať zamestnávateľ, alebo obec. Nasledoval veľký . Budovali sa ochranné proti povodniam, nové kúpeľné priestory, promenády, , , , kúpalisko, golfové ihrisko, múzeum, dláždili sa , budovala kanalizácia, vodovod …Napr. aj secesný hotel (Eva Čobejová).

V novembri 1938 sa Ľudovít dozvedel, že gróf Viliam Erdödy je prívržencom Hitlera a chce odpredať istému nemeckému konzorciu. V marci 1939 preto navrhol prezidentovi Tisovi, že odovzdajú účastinnej spoločnosti, len žiadajú ponechať dvom Winterovcom skromné zamestnanie. vycítil nebezpečenstvo a podal ná vláde na prevzatie kúpeľov. Celý majetok sa na základe vládneho uznesenia dostal pod nútenú správu. 20.10.1940 boli od Erdödyovcov vyvlastnené a stali sa majetkom štátu (Urbánek T., 2008, Piešťanský týždeň, Nr. 38, p. 5). Termálne sú v považanskom zlomovom pásme, v hĺbke 2 000 metrov. Voda sa akumuluje v burgidalských (miocénnych) sedimentoch Podunajskej panvy. sú sírnato-hydrouhličitanové, vápenato-horčíkaté, a sírne. Ich je 67 – 69 °C, s obsahom okolo 1.5 g/l minerálnych látok a s obsahom plynov, najmä sirovodíka. Kapacita zachytených žriediel je viac ako 3 milióny litrov za deň (Cambel, B, 1962). Dlhodobá reakcia termálnej s mäkkými horninami a špecifická bakteriálna mikroflóra tvorí bahno, vďaka ktorému vďačia za svoju dobrú povesť (interspa.sk). Bahno dobre vedie , chladne štyrikrát pomalšie ako voda, má vysokú viskozitu (danubiushotels.sk). Väčšina prameňov, ktoré vyvierajú na Kúpeľnom ostrove je zachytená v hĺbkach 50 – 60 metrov, čím sa vylúčila možnosť kontaminácie s povrchovou vodou, konštantnosť teploty (slovenske.info). Vďaka tomu sa v Piešťanoch úspešne rozvíja , , rehabilitácia. Lieči sa tu množstvo poúrazových stavov, apod..

ku kúpeľom v Piešťanoch. Po vyše 30 ročnej prestávke nadviazali piešťanské na tradíciu chovu pávov na Kúpeľnom ostrove, s ktorou začali už . Podľa práve páv odhalil liečebné účinky termálnych vôd a bahna (Jana Beňačková, , Ladisla Ďuračka, Dušan Knap, Stanislav Kratochvíl, 2007: Pávy opäť na Kúpeľnom ostrove, Nr. 1, p. 12 – 13). Edo Kľubica Sekera v mesačníku , No. 2-3 v roku 1948 zverejnil povesť, v ktorej si všimol, že jeho pobyt v bahne pri rieke, mu prospieva. Najprv boli za jazierkami, dnes sú na pomerne veľkej ploche, hneď za valom, za Kolonádnym mostom po ľavej strane. Inak povedané – pred kúpaliskom a neďaleko od jazierok. Okrem páva korunkatého sa tu nachádzajú aj iné : bažant zlatý – , Gennaeus nycthemerus, , (Informačná tabuľa) – je dnes päťhviezdičkový hotel, mimochodom bol prvým, ktorý splnil takéto kritéria. Je to nádherná budova za Kolonádnym mostom, o ktorého postavenie sa v roku 1912 zaslúžil (Urbánek T., 2008, Piešťanský týždeň, Nr. 38, p. 4). Vo februári 1917 tu rokovali o vedení vojny traja cisári, Wilhelm II Hohenzollern, rakúsky cisár Karol I. a bulharský cár I. Koburg. (Wikipédia). Odporúčam si ju pozrieť z oboch strán.

Irma je budova kúpeľov, v ktorej prebiehajú mnohé procedúry. Susedí s Thermiou, z ktorou je spojená chodbou. Kúpele nesú meno po grófke Erdődyovej. V Irme je bahnisko postavené priamo na termálnom prameni, čo je európsky unikát. Už od roku 1912 tu prebieha , , štvorvaničkové kúpele, . Dnes tu je aj zrkadlisko, bahnisko, trakčný bazén, rehabilitačná ť, vaňové , suchý uhličý kúpeľ, sauna, . Prebieha tu vodoliečba, , a mnohé iné (Jana Beňačková, Tomáš Hudcovič, 2007: Komfort a luxus v Kúpeľnom dome Irma, Revue , No. 2, p. 5 – 6). – je dnes balneoterapeutické a ubytovacie zariadenie. Postavená bola v roku 1916 (Urbánek T., 2008, Piešťanský týždeň, Nr. 38, p. 4). Ako malý som v nej kedysi bol rehabilitovaný aj ja. pred Irmou bola pomenovaná pri príležitosti krajín V4-ky 12.-13. septembra 2008.

  • Cambel Bohuslav, 1962: . In Buday T., Cambel B., Maheš M. eds., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, list , Geofond, Bratislava, 248 pp..

Odkazy

Use to Comment on this Post