Hits: 2616

ležia medzi riekami a . Tiahnu sa 80 kilometrom zo západu na východ (nizketatry.sk). Ich rozloha je 1242 km2. Označenie pohoria zaviedol  v roku 1860, pôvodne ako Nižné . Neskôr tento názov  nesprávne preložil do maďarčiny ako (Wikipedia). Vládne tu kontinentálna horská klíma. Vyšší úhrn zrážok je na severných svahoch, pričom západná ť je mierne vlhkejšia. Snehová pokrývka dosahuje nad hranicou lesa dva metre. Drží sa 110 – 210 dní v roku (Jozef Veľký). Sú druhým najnavštevovanejším pohorím Slovenska. Najmä vo východnej časti, medzi Čertovicou a Kráľovou hoľou je zachovalejšia. V Nízkych Tatrách sa nachádza viacero jaskýň: Bystrianska, Demänovská ľadová, , Važecká, . V roku 1978 boli na ploche 81 095 hektárov vyhlásené za Národný park (nizketatry.sk). Najvyšším vrchom Nízkych Tatier je – týči sa do výšky 2 043 metrov nad morom. Pod Kráľovou hoľou pramenia štyri : , , a . Bránou Nízkych Tatier je zo severnej strany , z južnej strany a , a horské a (visitliptov.sk).  sa členia na Ďumbierske  v západnej a Kráľovohoľské  vo východnej časti, ktoré sú oddelené údoliami riečok  a  (Dušan Kočický, Boris Ivanič). Niektoré známe vrcholy: , Chopok, , , hoľa, , , ,  (Wikipedia).

  • Veľký Jozef a kolektív, 1980: Encyklopédia Slovenska IV. zväzok N-Q, , , p. 100 – 103

Use to Comment on this Post