Hits: 2862

V Poľsku žije na 312 679 km2 takmer 39 miliónov obyvateľov.  je 9-tym najväčším európskym štátom. Je rozdelený na 16 vojvodstiev. Pomenovanie sa odvodzuje od názvu kmeňa , ktorý žil v časti Poľska. Slovo sa dá preložiť ako (Wikipedia)

Takmer celé územie Poľska je nížinného charakteru, priemerná nadmorská výška je 173 metrov nad morom. sú len na juhu – a (aj Vysoké ). Najvyšší bod Poľska sú 2 499 metrov nad morom. Na severe Poľska je pobrežie Baltského mora. V Poľsku je 9 300 jazier, zachovalo sa tu viacero pralesov, napr. Bialovežský , poľsky . V Bialovežskom pralese, ako jedinom v Európe, žijú vo voľnej prírode európske. V Poľsku prevláda stredoeurópska lesná na severe a v horských oblastiach a stepná na východe . pokrývajú asi 30 % územia. je oblasť ochrany vtáctva, v Podlasii, Mazursku, Warmii a Pomoransku sú chránené. Nachádza sa tu 23 národných parkov (Wikipedia).

má zázemie pre vybudované na vysokej úrovni. Má 16 oblastí UNESCO. Najnavštevovanejšie šava, Lublin, , , Bochnia, Wadowice, Osvienčím, , Čenstochová, Vroclav, Poznaň, Hniezdno, ín, Gdansk. Prírodné oblasti: Tatry, Podhalie, Gorce, , Svätokrížske hory, , Bialovežský národný park, Biebrzanský národný park, Sniardwy, , pobrežie Baltského mora (Wikipedia).

Známi poľskí : , , . Preslávená je poľská filmová tvorba, režiséri:  (Wikipedia). Známi sú aj poľskí . Ja sám poľskú filmovú školu považujem za jednu z najlepších a navyše našej mentalite blízku. vždy inklinovali ku Francúzsku, čo je vidno aj v niektorých filmových projektoch. Z oblasti vedy je známy . Poliakom bol , vlastným menom .

V 6. storočí obývali územie , ktoré boli zjednotené v 10. storočí (sme.sk). Rok 966 je rokom založenia Poľska (Encyklopedia PWN w trzech tomach, 1999). Kráľovstvom sa stalo v roku 1025 za I. Chrabrého. Väčšiu ť svojej histórie bolo nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami. V roku 1798 bolo rozdelené medzi , a . Nezávislosť získalo až v roku 1918 po 1. svetovej vojne (Wikipedia). V 12. storočí sa rozpadlo na menšie štáty, ktoré boli spustošené mongolmi v roku 1241. Za Jagelovcov uzavrelo spojenectvo s Litvou – . Spoločne sa sa im podarilo poraziť V roku 1569 sa stalo súčasťou únie s Litvou. Do roku 1795. Spojenie s Litvou prinieslo radikálny ná počtu obyvateľov Poľska. Koncom 16. storočia dosiahol približne 9 miliónov. Okolo roku 1772 dosahoval počet obyvateľov 13 – 14 miliónov, pričom okolo 60 %, nehovorila po poľsky, ale najmä po ukrajinsky a bielorusky (Wikipedia). 

V roku 1918 v Poľsku viac ako tretinu tvorili menšiny, najmä , a je dnes takmer jednonárodnou krajinou, menšiny netvoria viac ako 5%. do západoslovanskej jazykovej . 90 % Poliakov je rímskokatolíckeho vyznania, 7.5 % je bez vyznania. Z veľkej 3 miliónovej židovskej menšiny po 2. svetovej vojne zostalo menej ako 10 000 príslušníkov. V 17. storočí vypuklo kozácke povstanie vedené Bohdanom Chmelnickým, ako následok polonizácie východných oblastí a viedli k odcudzeniu Poľsku – pripájaniu týchto území k Rusku (dnes oblasti Ukrajiny). viedlo proti Rádu nemeckých rytierov, Prusku, Švédsku, Krymskému chanátu, Turkom až do roku 1699. Centrálna vláda slabla a sa stálo závislé od Ruska. 3. mája 1791 schválili ako prví v Európe písanú ústavu, avšak reformný proces zastavilo delenie krajiny medzi Prusko, a . Počas napoleonských vojen bolo obnovené pod názvom (Wikipedia).

Po porážke Napoleona v roku 1815 vzniklo , na jeho čele však stál . Ruský cár bol z čela tohto útvaru zosadený v roku 1831, avšak ten poľský parlament rozpustil a sa stalo súčasťou Ruska ako . Dokonca po roku 1863 sa stala ruština úradnou rečou a poľština bola zakázaná. K obnoveniu Poľska došlo až po 1. svetovej vojne, 11. novembra 1918. V rokoch 1918 – 19 vybojovalo územie východnej Halíče s Ukrajinou. V rokoch 1919 – 21 bolo napadnuté Ruskom, ale svoju nezávislosť obhájilo. V roku 1920 sa súčasťou Poľska stali aj , a časti Spiša a Oravy. 1. septembra Poľsko napadli , čím sa začala 2. svetová . Po vojne si ponechalo východnú časť Poľska obývanú hlavne Bielorusmi a Ukrajincami (Wikipedia).  

Niektoré

:

  • Encyklopedia PWN w trzech tomach, tom 2 J-P. , 1999: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 83-01-12844-5., p. 899.

Use to Comment on this Post