Hits: 1286

je spišská dedina, nachádzajúca sa v južnej časti Poľska, pri hranici zo Slovenskom. Slovenský názov pre obec je , maďarsky Újterebes, Tribs, nemecky Treibs. Pôvodne bola takmer výlučne osídlená slovenským etnikom, bola súčasťou Uhorska. Anektovaná bola v roku 1945 Poľskom (Wikipedia). Spomína sa od 16. storočia, patril majiteľom hradu Dunajec – dnes Niedzica. Žije tu 833 obyvateľov (Wikipedia PL). 

Use Facebook to Comment on this Post