Hits: 1368

je spišská dedina, nachádzajúca sa v južnej časti Poľska, pri hranici zo Slovenskom. Slovenský názov pre obec je , maďarsky , Tribs, nemecky . Pôvodne bola takmer výlučne osídlená slovenským etnikom, bola súťou Uhorska. Anektovaná bola v roku 1945 Poľskom (Wikipedia). Spomína sa od 16. storočia, patril majiteľom hradu – dnes Niedzica. Žije tu 833 obyvateľov (Wikipedia PL). 

Use to Comment on this Post