Hits: 1536

leží v nadmorskej výške 677 metrov. Žije tu 1040 obyvateľov. V katastrálnom území sa nachádza archeologické nálezisko svedčiace o pravekom osídlení. V listinách sa obec spomína v roku 1251. Obec bola kolonizovaná Nemcami, ktorí ju začlenili do Spoločenstva spišských Sasov. Od roku 1465 bola vo vlastníctve Spišského hradu. Obec bola po povojnovom vysťahovaní Nemcov dosídlená obyvateľmi z dvadsiatich dedín (vysoke-tatry.info).

Use to Comment on this Post