Hits: 1855

sú miestnou ťou Liptovského Trnovca (Wikipedia).

Use to Comment on this Post