Hits: 997

V roku 2015 som sa zastavil krátko v pri Tatranskej Javorine.

ležia v náraznikovej zóne Tatranského národného parku, pri potoku . V hornej časti sa nachádza výhľad na . Mnoho básnikov ísalo ako „knihu otvorenú na čitanie“. Žije tu 656 obyvateľov obvykle v dreveniciach s regionálnou výzdobou (ugbukowinatatrzanska.pl).

Use to Comment on this Post