Hits: 2910

Je najväčším hradom Liptova (liptov.sk). Podľa niektorých ho postavili templárski , iní za jeho budovateľa pokladajú majstra Tomáša Csókaköiho (kamennydom.sk). Prvá písomná zmienka je z roku , vtedy bol jeho majiteľom župan  (wikipedia.sk). Pánom na hrade v roku 1397 bol moravský ale o dva roky neskôr ho vyhnal kráľ , ktorý hrad dal uhorskému palatínovi Mikulášovi a Jánovi Garovi, ktorý ju mali do roku 1418. V septembri 1431 Likavu vypálili. Po ich odchode v roku 1434 bola majetkom Jána Hunyadyho. Neskôr . kráľ I., , . V rokoch 1569 – 1580 chorvátsky veľmož . Od roku 1580 . Od polovice 17. storočia . V roku 1707 dal zrúcať (likavka.sk). Hrad strážil cestu z Považia na Oravu (wikipedia.sk). Inšpirovaný touto povesťou zložil báseň o Likavskom hrade a Jánošíkovi aj slovenský národovec a básnik  (wordpress.com).

Use to Comment on this Post