Hits: 2466

Obec leží v údolí medzi Chočskými vrchmi a Západnými Tatrami v nadmorskej výške 623 metrov nad morom. Je vstupnou obcou do Suchej . V dolnej časti tejto sa nachádza jaskyňa Dúpnica. Názov pochádza z druhej polovice 14. storočia, kedy sa spomína Liptovský ako dedič (obecliptovskematiasovce.sk). Rímskokatolícky dal postaviť  v roku 1697 (Informačná tabuľa), ktorý bol biskup v Nitre, uhorský kancelár a kráľovský poradca (obecliptovskematiasovce.sk).

Use to Comment on this Post