Hits: 20922

Na ploche 108 km2 v nej žije ku 1.10.2010 82 661 obyvateľov (nitra.sk). Preteká ňou rovnomenná . Zo severnej strany sa nad mestom týči vrch (Wikipedia). Historické názvy: , , . V indoeurópskych jazykoch Nid znamená tok, a ahwa vodu (Wikipedia.en). Delí sa na niekoľko mestských častí: , , , , , , , , , , , , Staré , a . 92.0% obyvateľstva je slovenskej národnosti, 6.8 % maďarskej (Wikipedia). je najstarším mestom na Slovensku. Prvé potvrdené historické zmienky siahajú na začiatok 9. storočia (Wikipedia), konkrétne do roku 828. Zmienka je o Nitrawe (nitralive.sk). Počiatky osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné . Už pred 30 000 rokmi bola husto osídleným územím. Roľnícke boli na území mesta už pred 6 000 rokmi. Bolo tu významné keltské stredisko, neskôr germánske a napokon slovanské. Sídlili tu , od 8. storočia do roku 1108 (Wikipedia).

Čítaj podobný článok  Lipovník - obec pod Marhátom

O Nitre sa hovorí, že bola podobne ako , založená na siedmych pahorkoch: , hradný kopec, Kalvária, , , a . Na mieste dnešných Pároviec bola doložená prvé slovanské sídlisko na území Nitry. Druhá, zatiaľ zistená osada bola na Martinskom vrchu v blízkosti potoka (nitralive.sk). V 9. storočí tu vládol knieža , bolo jedným s centier Veľkej Moravy. aglomerácia bola v čase Veľkej Moravy a v poveľkomoravskom období väčšia ako dnešné (Ruttkay). Nachádza sa tu prvý známy kresťanský kostol v strednej a východnej Európe z roku 828. Na Zobori bol za Svätopluka v rokoch 880 – 881 postavený prvý známy kláštor na Slovensku. pochádza z 11. storočia, neskôr bol v 15. storočí prestavaný (Wikipedia). Patrí medzi najstaršie kamenné u nás. Jeho najvzácnejšou časťou je zakonzervovaný hradný val z 9. storočia. Od roku 1961 je národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasná jeho podoba pochádza zo 17. storočia. (Informačná tabuľa). Prvé nitrianske bolo postavené v roku 1883 (Wikipedia). V Nitre pôsobí , v ktorom sa koná od roku 1992 posledný septembrový týždeň medzinárodný festival Divadelná . Okrem toho v meste je aj  (Wikipedia).

Čítaj podobný článok  Malina

je aj domovom viacerých športových klubov: futbalového FC , hokejového HC K-CERO , basketbalového BK Casta SPU . Sídlia tu viaceré významné firmy: , (), , , (Wikipedia). Nachádzajú sa tu dve : a . Sú domovom viacerých hudobných skupín: , a (Wikipedia.en). má množstvo osobností, napr.: knieža (Wikipedia), kráľ Veľkej Moravy, nitrianske knieža I., Pribinov syn Koceľ (Wikipedia.en), akademický sochár , politik , , Gučík, , herečky , , moderátor , , (Wikipedia),  , a Ružička (Wikipedia.en), futbalisti (Wikipedia), (Wikipedia.en), streľkyňa (Wikipedia).

Čítaj podobný článok  Tortová vojna

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post