Hits:

dostalo názov podľa príkrych stráňav, ktoré ho obklopujú. Prvá zmienka o ňom je z roku 1368. Výstavba kostolu svätej Heleny začala v roku 1368. V roku 1858 kostol silne poškodilo, v roku 1877 bol uzavretý. Dnes je zo starobylého kostola len zrúcanina. Pri Stránskom sa nachádza historická cesta zo 14. storočia. Dnes je medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym, medzi Rajeckými kúpeľmi a zrúcaninou gotického kostolíka svätej Heleny v Stránskom. Dnes je to 2 km poľná cesta, z ktorej vidno Lúčanskú Malú Fatru s vrcholmi , Veľká , . Smerom na juhozápad sú Strážovské na západe sú . Pozdĺž bolo vysadených 25 listnatých stromov (Informačná tabuľa).

Use to Comment on this Post