Hits: 3971

je vysoko položená kotlina medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami.

Je tvorená z podcelkov , a Tatranské (spravatanap.sk).  má časti: , Galovianske , , Liptovské , (bluefile.cz).

Use to Comment on this Post