Hits: 2309

sú obec pod Vysokými Tatrami, neďaleko od Spišskej Belej, severozápadne od Kežmarku (). Dominantým je pohľad na Lomnický štít, , a a (rakusy.sk). Obec sa po prvý krát spomína v roku 1288 pod názvom . Zakladatelia boli . Pravdepodobne obec vytvorili na mieste dubového lesa. V roku 1294 polovicu kúpil s Kežmarku (rakusy.sk). Neďaleko sa našli napr. bronzové s plnou rukoväťou. V roku 1700 žilo v obci 231 obyvateľov. Najviac Slovákov prišlo do v období rokov 1870 – 1910, osobitne zo Ždiaru. Po roku 1945 sa museli po 700 ročnom pobyte odsťahovať do Nemecka. Namiesto nich do prišli . V súčasnosti žije v obci 2300 obyvateľov, 76 % z nich je Rómov (rakusy.sk). V minulosti držali v obci Nemci. Po ich odchode upadli, čo sa mení až v 21. storočí (rakusy.sk). Na ploche 6.34 km2 tu žije 3 007 obyvateľov. ležia v nadmorskej výške 676 metrov nad morom (rakusy.sk). V obci je rímskokatolícky kostol svätého Martina biskupa z roku 1883 a evanjelický kostol z roku 1792 (Wikipedia).

Use to Comment on this Post