Hits: 1254

V katastri Tatranskej Kotliny sa nachádza Belianska jaskyňa. Obec s ňou priamo bytostne súvisí. Už rok po objavení v roku 1881 začala výstavba. je najnižšie položená tatranská osada na úpätí Kobylieho Bujačieho vrchu. Osadu založilo mesto . Do konca 19. storočia bolo postavených 31 budov. Počas 1. svetovej sa tu liečili . Po vojne sa osada dostala do rúk podnikateľovi Ondřichovi a neskôr lekárnikovi . Ten zriadil liečebňu tuberkulózy pre menej náročnú klientelu. V medzivojnovom období tento ústav neoficiálne nazývali aj železničiarskym sanatóriom. Od roku 1948 sú všetky kúpeľné objekty súčasťou Odborného Liečebného ústavu respiračných chorôb (vysoketatry.sk). Liečia sa v nich nešpecifické ochorenia dýchacieho ústrojenstva. Využíva sa aj (Terem). Tatranská Kotlina leží vo výške 760 metrov nad morom (vysoke-tatry.info).

Use Facebook to Comment on this Post

Čítaj podobný príspevok  Okná