Hits: 1898

V katastri Tatranskej Kotliny sa nachádza Belianska jaskyňa. Obec s ňou priamo bytostne súvisí. Už rok po objavení v roku 1881 začala výstavba. je najnižšie položená tatranská osada na úpätí Kobylieho Bujačieho vrchu. Osadu založilo mesto Spišská Belá. Do konca 19. storočia bolo postavených 31 budov. Počas 1. svetovej sa tu liečili . Po vojne sa osada dostala do rúk podnikateľovi Ondřichovi a neskôr lekárnikovi . Ten zriadil liečebňu tuberkulózy pre menej náročnú klientelu. V medzivojnovom období tento ústav neoficiálne nazývali aj železničiarskym sanatóriom. Od roku 1948 sú všetky kúpeľné objekty súčasťou Odborného Liečebného ústavu respiračných chorôb (vysoketatry.sk). Liečia sa v nich nešpecifické dýchacieho ústrojenstva. Využíva sa aj (Terem). Tatranská Kotlina leží vo výške 760 metrov nad morom (vysoke-tatry.info).

Use Facebook to Comment on this Post