Hits: 1925

Z Tatranských Matliarov je výhľad predovšetkým na Lomnický štít (). Tatranské  ležia vo výške 885 metrov (vysoke-tatry.info). Žije tu 101 obyvateľov. Maďarský názov je , , nemecký  -Matlarenau, poľský . rekreačná a miestna ť mesta Vysoké . Cez obec preteká  (Wikipedia). Obec vznikla v roku 1884, ale už v 14. storočí bol v tejto lokalite , ktorého osadníkmi boli tirolskí  (vysoke-tatry.info). Prišli sem z horskej V kežmaskom archíve sa v listine z roku 1326 spomína ako . okolo roku 1360 zanikla, ale zachoval sa názov tejto oblasti – Matreičanov. Tento názov sa neskôr menil na , , , , , Matlarháza, (Ivan Bohuš). Začiatky terajších Matliarov siahajú do roku 1884, vznikli ako súkromné letovisko Mateja Loischa, ktorý tu v roku 1889 postavil hotel (vysoketatry.com). V roku 1928 vystavali v Matliaroch hotel Esplanade, ktorý sa po II. svetovej vojne stal centrálnym objektom vojenskej ozdravovne. V osemdesiatych rokoch pribudli veľké zotavovne a (vysoke-tatry.info).

Ivan Bohuš, 1996: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier, TANAPu, , 80-967522-7-8

Use to Comment on this Post