Hits: 1561

Z Tatranských Matliarov je výhľad predovšetkým na Lomnický štít (Peter Kaclík). Tatranské  ležia vo výške 885 metrov (vysoke-tatry.info). Žije tu 101 obyvateľov. Maďarský názov je Tátramatlárháza, Matlárháza, nemecký  -Matlarenau, poľský Tatrzańskie Matlary. rekreačná osada a miestna časť mesta Vysoké Tatry. Cez obec preteká Skalnatý potok (Wikipedia). Obec vznikla v roku 1884, ale už v 14. storočí bol v tejto lokalite majer, ktorého osadníkmi boli tirolskí kolonisti (vysoke-tatry.info). Prišli sem z horskej usadlosti Matrei. V kežmaskom archíve sa v listine z roku 1326 spomína ako Martyrumfalua. okolo roku 1360 zanikla, ale zachoval sa názov tejto oblasti – – horské Matreičanov. Tento názov sa neskôr menil na Maklar, Mekler, Metler, Matlaren, Matliare, Matlarháza, Tatranské Matliare (Ivan Bohuš). Začiatky terajších Matliarov siahajú do roku 1884, vznikli ako súkromné letovisko Mateja Loischa, ktorý tu v roku 1889 postavil hotel (vysoketatry.com). V roku 1928 vystavali v Matliaroch hotel Esplanade, ktorý sa po II. svetovej vojne stal centrálnym objektom vojenskej ozdravovne. V osemdesiatych rokoch pribudli veľké zotavovne a Metalurg (vysoke-tatry.info).

Literatúra

Ivan Bohuš, 1996: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier, Štátne TANAPu, Tatranská Lomnica, 80-967522-7-8

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu