Hits: 2931

, predtým je hojne navštevovaná oblasť. Leží pod hlavným štítom Lomnického štítu. Pod sebou má podtatranské a Tatranské Matliare. Z Tatranskej Lomnice sem vedie lanovka. Ostatne lanovka vedie aj na Lomnické sedlo aj na Lomnický štít.

je énové pleso vo Vysokých Tatrách, na Slovensku v najnižšom mieste Skalnatej , vo výške 1754 metrov nad morom. Má rozlohu 1.23 ha, je 212 metrov dlhé a 85 metrov široké. Dosahuje maximálnu hĺbku 2 metre (podľa niektorých zdrojov až 4.2 m). Napája ho . V suchom období je pleso bez , rovnako (wikipedia.cs). Priesakom a detonačnými zásahmi pri stavbe  bola prerušená nepriepustnosť dna. V poslednom desaťročí sa tento stav vyskytoval veľmi často. Všetky upevňovacie práce zamerané na záchranu a boli doteraz neúspešné. Pri plese je prestupná stanica lanových dráh (pravda.sk).  je druhé najnavštevovanejšie na slovenskej strane Tatier (turistika.sk). Na Skalnatom plese sa nachádza astronomické observatórium, v nadmorskej výške 1786 nad morom. Založené bolo v roku 1943. V budove sa nachádza aj meteorologická stanica patriaca Geofyzikálemu ústavu (ta3.sk).

Use to Comment on this Post