Hits: 1875

je mesto ležiace pod Vysokými Tatrami v nadmorskej výške 626 metrov nad morom v Popradskej kotline. Nachádza sa v zrážkovom tieni. Cez mesto tečie rieka . Žije tu viac ako 17 000 obyvateľov (kezmarok.sk). V roku 1851 tu žilo 4391 obyvateľov, v roku 1910 7367. Po 1. svetovej vojne sa odsťahovalo z mesta mnoho Maďarov, po 2. svetovej vojne mnoho Nemcov, preto v roku 1945 žilo v meste 5469 obyvateľov (kezmarok.net). mesta bol osídlený už pred 50 000 rokmi, slovanské pochádzajú z 9.-10. storočia. sem prišli v 8.-10. storočí – na obchodnej ceste . Boli to zrejme tejto , samotná osada sa neskôr nezačlenila do intavillánu mesta a v 15. storočí po husitskom vpáde v roku 1433 zanikla. Na druhej strane vznikla . Traduje sa, že existovala ešte , listiny ju však nespomínajú. Pravdepodobne zanikla hneď po vpáde Tatárov. Štvrtá, nemeckými kolonistami založená osada bola na mieste dnešného hradného nádvoria (kezmarok.net). Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1251. Vzniklo spojením slovenskej rybárskej, kráľovských pohraničných strážcov a nemeckej v 13. storočí. Patrí medzi slobodné od roku 1380 (Wikipedia).

Historické názvy mesta: , , , , , , , , , Kesmark, , , , , , , , , , , , , . Erbová listina je jedinou svojho druhu na Slovensku. Erb je na nej umiestnený do stredu, nie v ľavom hornom rohu. Mesto získalo práva používať erb a pečatiť červeným voskom v roku 1463 od kráľa Mateja (kezmarok.net). V 15.-19 storočí tú pôsobilo 40 remeselníckych cechov, v celej Európe boli preslávení kežmarskí , , , , , (Wikipedia). Najstaršie cechy v 15. storočí mali , , , a . K unikátnym cechom patrili (iba dva na Slovensku) a (štyri) (kezmarok.net). V roku 1715 tu bolo 263 remeselníckych dielní (royal-towns.sk). V roku 1950 bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatková rezerváciu. Evanjelický drevený artikulárny kostol a Evanjelické lýceum sa stali v roku 1985 národnými kultúrnymi pamiatkami (kezmarok.sk). Na Slovensku boli len štyri lýcea, bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať na univerzitných štúdiach (kezmarok.net).

Čítaj podobný príspevok  Morské oko - najväčšie tatranské pleso

V lýceu sa nachádza jedna z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe (kezmarok.sk) – 150 tisíc zväzkov (royal-towns.sk). Na lýceu pôsobili: literáti: , , , , , , , , maliari: , (Wikipedia). Unikátna bola odborná , ktorá vznikla ako prvá svojho druhu v Uhorsku (kezmarok.net). Od 7.7.2008 je artikulárny kostol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Wikipedia). Medzi najväčšie spišské patrí neskorogotická z roku 1498, pred ktorou je najstaršia renesančná zvonica (Zvonica) u nás (Wikipedia). Pápež udelil tomuto kostolu / bazilike titul (royal-towns.sk). Prvá písomná zmienka o Kežmarskom mestskom hrade pochádza z roku 1463. Nechali ho vybudovať . Z pôvodne gotickej sa stala časom elegantná renesančná rezidencia. Dnes je celý areál mestským múzeuom (kezmarok.net).

Od roku 1991 sa obnovila v Kežmarku tradícia výročných trhov. V lete a v zime Vianočný (kezmarok.sk). sa koná tri dni počas druhého júlového týždňa. Trhu remesiel predchádza historický sprievod mestom. Slávnostné otvorenie vykoná trhový richtár s mešťanostami. Šermiari potom dobýjajú a bránu, ktorá je vstupnou bránou do areálu (kezmarok.sk). Viac ako 50 rokov tu pôsobí folklórny súbor (Wikipedia). Medzi patrí zjazdárka (kezmarok.sk), a , herec a režisér , textár , rímskokatolícky kňaz , vodca protihabsburgského (Wikipedia), – osobný lekár Ferdinanda II., – zakladateľ súdneho lekárstva v Uhorsku, – zakladateľ röntgenológie v Uhorsku, – zakladateľ tatranskej floristiky (kezmarok.net).

Čítaj podobný príspevok  Život v Levoči

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu