Hits: 2912

je dnes súťou Popradu. Je to veľmi pekné miesto, neveľké, ale o to . Na niektorých domoch sú zachované typické spišské .

V 12. storočí vznikla trhová , zrejme na mieste staršieho hradiska. Od poslednej tretiny 13. storočia patrila k Spoločenstvu spišských Sasov. Historické názvy: , , , (spsobota.szm.com). Príchodom saských Nemcov sa stala významným mestom. Mestské práva má udelené od roku 1271 od kráľa Štefana V.. Bola hospodárskym, administratívnym strediskom, sídlom cechov, obchodov, kultúry. Takmer celý tu žilo 750 – 900 obyvateľov. V roku 1545 požiar zničil takmer polovicu a vežu kostola. V roku 1775 zhorelo celé , ale znovu sa postavilo. V 20. storočí narastala výstavba aj počet obyvateľov. Od roku 1950 je Mestskou pamiatkovou rezerváciou. Architektonický a urbanistický ráz Spišskej Soboty je renesančný od roku 1775. Hlavný oltár Kostola svätého Juraja je dielom majstra Pavla z Levoče. Známi rodáci: , , (spsobota.szm.com). V 17. storočí tu žila rezbárska Grossovcov, sochári Fridrich a . Medzi ďalších : historik a špecialista na gotiku Anton Glatz, cestovateľ (spsobota.szm.com), herec (Wikipedia.sk). Od roku 1946 je mestskou časťou mesta (Wikipedia.sk).

Use to Comment on this Post